Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • Contant
  • Pin
  • Automatische incasso

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Wij hebben een declaratieovereenkomst met CZ-Delta Lloyd en Ohra, voor zowel jeugd als volwassenen. Dit betekent dat als u bij een van deze verzekeraars verzekerd bent u geen rekening meekrijgt maar de betaling  aan ons via uw verzekeraar plaats vindt.
Wij hebben geen betalingsregeling meer met Menzis en Anderzorg. Voor kinderen tot 18 jaar wordt wel 100% vergoed. Volwassenen krijgen van ons een rekening mee en kunnen deze zelf opsturen naar de verzekeraar.

Voor alle andere verzekeraars geven wij u de rekening mee en dient u ons te betalen. Graag zouden wij dit via een automatische incasso doen, hiervoor kunt u een machtiging invullen. U kunt de nota ook direct voldoen per pin.