Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. De preventieassistente geeft jou en je kind advies dat is afgestemd op het gebit van jouw kind. Zij begeleidt je kind een gaaf gebit te hebben en te houden. Op basis van hoe het gaat bepaalt de preventieassistente het moment waarop zij jou en je kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu. Zoals: Voorlichtingen over het aantal eet – en drinkmomenten, instructie en voorlichting over poetsen, vroegtijdig signaleren van mondproblemen, jong geleerd is oud gedaan!  Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: https://www.gewoon-gaaf.nl/

Verder willen wij graag advies, wat betreft verzorging van het melkgebit,  geven aan de ouders vanaf het doorbreken van het eerste melkelement van hun kind. Dit doen we om het kindergebit een goede start te geven.