Klachten

Wat kunt u doen als u niet tevreden over ons bent?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden.
Bent u, om wat voor reden dan ook, niet helemaal tevreden over onze informatie of onze behandeling? Meld uw klacht dan. Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

Bespreek uw klacht eerst met ons
We vertrouwen erop dat we er samen uitkomen. Zodra we weten wat u dwarszit, kunnen we op zoek naar een oplossing. Vaak helpt het al als we u uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan.

Bel of mail ons gerust als u niet tevreden bent. Wij zien uw klacht als een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. U bereikt ons op telefoonnummer (0316) 26 43 67 of via info@tandartssalter.nl.

Vraag advies aan een deskundige
Wilt u tips over hoe u uw klacht met ons kunt bespreken, of zijn we er samen niet uit gekomen? Dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). U bereikt het TIP alleen online via www.allesoverhetgebit.nl/over-ons/tandheelkundig-informatie-punt/

Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Dat is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

Dien een klacht in bij de KNMT
Lukt het ons niet uw klacht samen op te lossen? Dan kunt u gratis gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling. Het klachtenformulier van de KNMT vindt u via deze link https://extranet.knmt.nl/klachtenformulier. Deze klachtenregeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt.

Nadat u uw klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u op om te bemiddelen. Slaagt deze bemiddelingspoging? Dan wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is uw klacht afgehandeld.

Lukt de bemiddelingspoging niet? Dan kunt u uw klacht door de Geschilleninstantie Mondzorg laten beoordelen. De uitspraak van deze instantie is bindend.